Idea

VI Ogólnopolski Kongres Tutoringu: między wspieraniem i wymaganiem

 

Były czasy, gdy zastanawiano się w kontekście edukacji: lepiej nagradzać czy karać? Dzisiaj ten dylemat dość powszechnie jest uznawany za rozwiązany – ani to, ani to nie jest do końca pożądane. Wiele dylematów w edukacji jednak pozostało: Jak zatem motywować podopiecznych w tutoringu? Jaka jest rola tutora? Czy powinien jedynie podążać za potrzebami podopiecznego i wspierać go w ich realizacji, czy może również stawiać wymagania i je stanowczo egzekwować? Jak pogodzić stawianie wymagań z nawiązywaniem partnerskiej relacji? Jak pogodzić wspieranie i podążanie z relacją mistrz-uczeń, na której tutoring się opiera?

Wydaje się, że tutoring jest pełen paradoksów i musi godzić ogień z wodą. A może te paradoksy są pozorne? Może nie ma wspierania bez stawiania wymagań? Może, jak to ktoś powiedział, tutor powinien być jak kaloryfer: ciepły i twardy? Z pewnością dylematów jest wiele i na Kongresie w trakcie inspirujących wystąpień i praktycznych warsztatów będziemy szukać na nie odpowiedzi: swoistego, tutorskiego złotego środka, który niekoniecznie musi leżeć pośrodku!

 

Ogólnopolski Kongres Tutoringu jest wyjątkową przestrzenią spotkania pasjonatów wysokiej jakości edukacji, którzy uważają, że na wszystkich poziomach może być ona bardziej spersonalizowana, nastawiona na rozwijanie talentów i mocnych stron.

Zapraszamy już dziś na VI Kongres, który odbędzie się 31.05 – 1.06. 2019 we Wrocławiu! Rejestracja ze zniżką za wcześniejsze zgłoszenie już rozpoczęta!

rejestracja

Kongres Tutoringu II

W trakcie Kongresu uczestnicy będą mogli wziąć udział w inspirujących wystąpieniach oraz praktycznych warsztatach narzędziowych. Kongres to też panele dobrych praktyk tutorskich, wymiana doświadczeń, możliwość poznania wielu pasjonatów edukacji oraz nieformalne spotkania i świętowanie w trakcie bankietu!

Relacja z V Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu:

 

Dlaczego tutoring?

Kongres TutoringuOd pewnego czasu możemy w Polsce obserwować coraz większe zainteresowanie metodami edukacji spersonalizowanej, a szczególnie tutoringiem. Zaczyna być on doceniany przez poszerzającą się grupę tutorów oraz ich podopiecznych, którzy mieli szansę pracować tą metodą.

Tutoring jest szansą na odnowienie etosu wysokiej jakości edukacji i stworzenie klimatu dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Elementy edukacji spersonalizowanej, do której zalicza się tutoring, nieprzypadkowo można spotkać głównie tam, gdzie istnieje nastawienie na osiąganie wysokich wyników, lub – inaczej rzecz ujmując – tam, gdzie dąży się do wielkości!

Kongres TutoringuTutoring jest stosowany w innowacyjnych szkołach oraz na uczelniach, lecz wciąż pozostaje zjawiskiem stosunkowo rzadkim. W dużej mierze ten stan zmienia się dzięki absolwentom Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, których jest już ponad 2500. Wielu z nich korzysta z narzędzi tutorskich w swojej pracy w szkole i na uczelni, a część rozwija programy tutorskie na szerszą skalę.

Naszym marzeniem jest jednak, by zdecydowanie więcej młodych ludzi miało okazję doświadczyć mądrego tutoringu wysokiej jakości. Aby na szeroką skalę rozpropagować to podejście do edukacji, przybliżyć jego korzenie i źródła, zaprezentować dobre praktyki i narzędzia tutorskie, a także by zainicjować powstawanie środowiska tutorów-profesjonalistów, postanowiliśmy zorganizować pierwszy w Polsce Kongres Tutoringu.

Relacje z poprzednich kongresów

Kongres TutoringuZobacz zdjęcia z Kongresu na portalu Flickr:

 Relacja z III Kongresu na portalu Siedem Liter:

Kongres Tutoringu - warsztatyWar­sza­wa Wschod­nia, piąt­ko­we przed­po­łu­dnie, dro­ga na skró­ty na SWPS (szyb­ciej niż auto­bu­sem) – ta­kie ma­łe de­ja vu. Wspo­mnie­nie z po­przed­nie­go ro­ku spo­tę­go­wa­ne jesz­cze spo­tka­niem tych sa­mych twa­rzy uśmie­cha­ją­cych się na przy­wi­ta­nie. Z do­miesz­ką pod­eks­cy­to­wa­nia – co tym ra­zem? Czytaj dalej…

Newsletter – nowości o tutoringu i Kongresie

Zachęcamy do zostawienia swojego adresu e-mail w naszym newsletterze, by być na bieżąco informowanym o szczegółach związanych z działaniami Collegium Wratislaviense związanymi z tutoringiem i Kongresem: cw.edu.pl/newsletter

Więcej o tutoringu:

Osoby, które pierwszy raz spotykają się z ideą tutoringu zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów:

facebook.com/CollegiumWratislaviensewww.facebook.com/CollegiumWratislaviense