Organizator

logo_collegium_szerokieOgólnopolski Kongres Tutoringu organizowany jest przez Collegium Wratislaviense, instytucję, która promuje tutoring, mentoring, innowacje w edukacji oraz dobre przywództwo. Collegium prowadzi kursy przygotowujące tutorów i mentorów do pracy. Szkoły Tutorów ukończyło juz prawie 3000 osób. Collegium prowadzi również programy dedykowane i wdrożeniowe dla szkół, uczelni, firm i innych organizacji, które chcą wdrożyć tutoring i mentoring lub doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie, a także Regionalne Fora Tutoringu. Eksperci Collegium są autorami pierwszej w Polsce kompleksowej książki na temat tutoringu: “Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która ukazała się w wydawnictwie Wolters Kluwer pod redakcją Piotra Czekierdy, Bartosza Fingasa i Marcina Szali.

Więcej o Collegium, naszych programach i doświadczeniu: cw.edu.pl

 

Parter Strategiczny Kongresu – Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji uczelni lwowskich: Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Powołanie w 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego uniwersytetu we Wrocławiu, a dorobek tworzyli wybitni uczeni, którzy w znaczącej części wywodzili się z lwowskiego środowiska naukowego.

W okresie dotychczasowej, samodzielnej działalności Uczelnia wykształciła ponad 60 tysięcy wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu działach gospodarki narodowej, zrealizowała wiele ważnych tematów badawczych, przyczyniła się do rozwoju południowo-zachodniego makroregionu Polski, była też inicjatorem szeregu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych.

Partnerzy Kongresu