Prelegenci

Na bieżąco uzupełniamy sylwetki prelegentów trenerów VIII Kongresu. Bądź na bieżąco z informacjami o VIII Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu, zapisz się na newsletter i polub naszą stronę na facebooku!

 

Sylwetki prelegentów i prowadzących warsztaty na VIII Kongresie Tutoringu 2021:

Piotr P. Chruszczewski – profesor dr hab. anglista i amerykanista specjalizujący się w językoznawstwie antropologicznym, w tym w badaniach nad tekstem, przekładem, pismem i językiem. Dyrektor Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego; przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Pan we Wrocławiu; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Komisji Fulbrighta; Fundacji Kościuszkowskiej; Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Prowadził badania i studiował w wielu wiodących ośrodkach naukowych (m.in. UCLA, UCSD, UNCG, Stanford University, British Library, University College London). Redaktor periodyków naukowych (Academic Journal of Modern Philology – Wrocław, Styles of Communication – Bukareszt, Półrocznik Językoznawczy TERTIUM – Kraków), pomysłodawca i organizator wielu cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych; założyciel serii monografii naukowych pt. BEYOND LANGUAGE (Æ Academic Publishing, San Diego, USA). Od 2011 roku jest członkiem rzeczywistym waszyngtońskiego International Communicology Institute. Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, powstałego w 2013 roku we Wrocławiu. Wypromował ponad dwustu magistrów filologii angielskiej oraz trzynastu doktorów nauk humanistycznych. Pełnił funkcję pełnomocnika Rektora UWr ds. Młodzieży Wybitnie uzdolnionej; został laureatem plebiscytu „30 Kreatywnych Wrocławia 2020”. Promuje zaawansowane badania interdyscyplinarne.

piotr-czekierda-duzePiotr Czekierda – założyciel Collegium Wratislaviense. Promotor tutoringu i mentoringu oraz dobrego przywództwa. Tutor i certyfikowany trener biznesu (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys/Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Zainicjował pierwsze programy tutorskie we Wrocławiu i w kilku innych miastach. Projekty edukacyjne realizował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, Litwie, Izraelu, Słowenii. Z wykształcenia jest politologiem, studiował także filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie.  W czasach szkolnych zajmował się teatrem, w czasie studiów pracował jako dziennikarz, a także wolontariusz służąc dzieciom i młodzieży z trudnych dzielnic. Jako pracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa rozwinął działy edukacji obywatelskiej oraz współpracy z krajami bloku wschodniego, został laureatem Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej. W latach 2006 – 2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie “Szkoła Liderów”. Był inspiratorem powołania Kolegium Tutorów, które pozostawił swoim współpracownikom. Jego pasją są jazz, poezja, podróże i koszykówka. Wolontariusz Inicjatywy Tato.net oraz Akademii Familijnej. Prywatnie żonaty, tato trójki dzieci.

 

Przemysław E. Gębal – profesor Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Lingwista stosowany i (glotto)dydaktyk zainteresowany wielojęzycznością i nauczaniem języków obcych (niemieckiego, włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego), a także dydaktyką języka polskiego jako obcego i drugiego. Promotor porównawczej dydaktyki języków i kultur oraz zorientowanych humanistycznie i refleksyjnie nurtów edukacji językowej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu uczenia się i nauczania języków obcych (m.in. “Dydaktyki języków obcych. Wprowadzenie”, 2019 oraz “Dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, 2020), a także podręczników do ich nauki. Autor szkolnych programów nauczania języków obcych i języka polskiego jako drugiego uczących się z tle migracji. Propagator edukacji pozytywnej i kształcenia spersonalizowanego. Absolwent studiów podyplomowych psychologii pozytywnej. Trener, mentor i akredytowany tutor akademicki.

 

Grzegorz Grzegorczyk – w Collegium jest trenerem i superwizorem tutorów.  Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, edukator i szkoleniowiec dla Cambridge ESOL oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN, w przeszłości metodyk i mentor nauczycieli w kilku szkołach w Gdańsku oraz w szkole językowej w Bristol. Jako certyfikowany tutor Collegium Wratislaviense praktykuje metody edukacji spersonalizowanej w środowisku akademickim oraz prowadzi superwizje dla innych tutorów. Grzegorz jest też certyfikowanym coachem i trenerem. Swoje kompetencje rozwija(ł) pod okiem najlepszych trenerów w Polsce. W pracy trenera i coacha łączy swoje wykształcenie językowo-pedagogiczne, wiedzę z dziedziny psychologii, doświadczenie i wiedzę metodyczną oraz swoje dotychczasowe doświadczenie nauczycielskie. Obszary szkoleniowe bliskie Grzegorzowi, to te związane ze sferą rozwoju, motywacji i poczucia satysfakcji w pracy zawodowej i życiu osobistym. Te tematy porusza w swoich cyklicznych artykułach do Edukacji Pomorskiej, periodyku wydawanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Anglofil, zakochany w swojej żonie i córkach oraz w Londynie; koneser progrocka i single malt whisky; nie wyobraża sobie życia bez uprawiania sportu.

 

Barbara Habrych – ma doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów rozwoju kompetencji miękkich: komunikacja, asertywność, rozwój kreatywności, treningi dla menadżerów, action learning, aktywizacja zawodowa. Przez 6 lat pracowała w dziale HR dużej organizacji. Była trenerem wewnętrznym, zajmowała się rekrutacją oraz projektowaniem i ewaluacją programów rozwojowych dla pracowników i menedżerów. Barbara jest konsultantką kariery i rekruterką. Prowadzi także warsztaty dla dzieci, przyszłych rodziców oraz dla rodzin z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji rodzicielskich, komunikacji partnerskiej. Jest wolontariuszem Akademii Przyszłości, współpracuje ze szkołami demokratycznymi i Stowarzyszeniem Siemacha. Certyfikowany konsultant DISC D3 – narzędzia badania kompetencji, które pomaga diagnozować i rozwijać potencjał.

Jej misja to przeniesienie dobrych praktyk stosowanych w biznesie do świata edukacji, tak aby pomóc nauczycielom i rodzicom wyposażyć dzieci w kluczowe kompetencje niezbędne do radzenia sobie w zmiennym świecie: kreatywność, odporność psychiczna, asertywność, komunikacja bez przemocy, współpraca w zespole. Zapalona amatorka aqua fitness i zielonej herbaty. Lubi czytać biografie. Ulubione miejsce odpoczynku to Półwysep Helski. Spełniona mężatka i mama 18-latka.

 

Piotr Jaworski – Tutoring, mentoring i coaching w cudowny sposób łączy wszystkie jego doświadczenia zawodowe. Jako wieloletni audytor (CGAP, Min. Fin) potrafi słuchać i rozumieć. Jako doświadczony trener (grubo ponad 4000 godzin szkoleń) wie jak ważna jest „dobra chemia”. Natomiast przekonanie o tym, że rada jest dobra tylko wtedy gdy pasuje do klienta lub podopiecznego, to jego własne doświadczenie jako konsultanta (m.in. ekspert Komisji Europejskiej). Praca w korporacji, w sektorze publicznym i pozarządowym pozwala mu dobrze rozumieć osoby o różnym doświadczeniu. Natomiast doświadczenie spełnionego męża, taty oraz człowieka, który zamienia swoje życiowe pasje w działanie, pozwala mu dobrze rozumieć tych, którzy szukają równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Olga Kalinowska – mgr filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, trenerka grupowa (absolwentka studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie), nauczycielka mianowana. Od ponad 14 lat uczy filozofii i etyki w Zespole Szkół „Bednarska” w Warszawie (najpierw w Społecznym Gimnazjum nr 20, po reformie edukacji – w Bednarskiej Szkole Podstawowej – Terytorium Raszyńska), a także jest wychowawczynią, angażuje się w szkolną demokrację (marszałkini Sejmu Szkolnego), koordynuje zajęcia fakultatywne; ma doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi migrantami. W zeszłym roku ukończyła kurs tutorski Collegium Wratislaviense i rozpoczęła przygodę z tutoringiem w szkole.

dr Beata Karpińska-Musiał – Jestem anglistką i pedagożką, zatrudnioną od 2004 roku w Uniwersytecie Gdańskim, od 2010 roku na stanowisku adiunkta. Pasjonuje mnie kształcenie nauczycieli, od ponad dziesięciu lat badam i praktykuję edukację spersonalizowaną na poziomie szkolnictwa wyższego. Zrealizowałam w latach 2014-2016 Projekt „IQ” w Uniwersytecie Gdańskim, który stanowił zarzewie wdrożeń tutoringu na Wydziale Filologicznym, równolegle i po części wspólnie z tego typu inicjatywą na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Jestem przy tym certyfikowaną i akredytowaną tutorką (Collegium Wratislaviense), oraz mentorką (Stowarzyszenie Promentor), w latach 2013-2018 trenerką tutorów i kadr nauczycielskich we współpracy z CW. Od 2019 roku biorę udział w Projekcie MNiSW „Mistrzowie Dydaktyki”, w ramach którego prowadzę aktywnie tutoriale na swoim wydziale. Swoje zainteresowania naukowe koncentruję równolegle na kulturowo-społecznych i językowych uwarunkowaniach kształcenia młodzieży i dorosłych, profesjonalizacji zawodu nauczyciela akademickiego, pedagogicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kształcenia, w szczególności uczelni wyższej. Jestem autorką około 60 publikacji naukowych, w tym dwóch książek autorskich. Najnowszą publikację książkową dotyczącą kształcenia tutoralnego w akademii wydałam w 2020 roku we współautorstwie z dr  hab. Agnieszką Dziedziczak – Foltyn oraz dr Adrianną Sarnat- Ciastko roku. Od kwietnia 2021 r. piastuję stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG – nowej jednostki w Uniwersytecie Gdańskim, której zadaniem jest wspieranie rozwoju dydaktycznego akademików oraz koordynacja realizacji tutoringu w naszej uczelni.

 

 

Sylwia Klos- Furgała – Jestem certyfikowanym tutorem Collegium Wratislaviense, w bieżącym roku otrzymałam Akredytację Tutorską. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim; studia podyplomowe w zakresie sztuki i wiedzy o kulturze w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe Organizacja i zarządzania w oświacie w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Zdobyłam certyfikat i rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności i Zespołu Psychopedagogiki Twórczości WSiP do prowadzenia treningów twórczego myślenia.
Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą – w szkole publicznej uczę języka polskiego. Jestem również właścicielką Turkusowej Akademii – Centrum Edukacji Terapii i Wspomagania Rozwoju. W mojej placówce prowadzimy zajęcia w zakresie spersonalizowanej edukacji i spersonalizowanej terapii.
W swojej pracy stosuję metody z zakresu neurodydaktyki i logodydaktyki . Wdrażam uczniów do proaktywności i poszukuję ciekawych metod na rozwijanie potencjału dziecka. Staram się wspierać zasoby i umiejętności młodego człowieka oraz uczyć go radzenia sobie z porażką. Tutaj niezwykle przydatne okazują się doświadczenia tutorskie. Uważam, że właściwie zbudowane relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej trosce ułatwiają pracę na rozwojem w najtrudniejszych nawet zespołach.
Lubię nowe, twórcze wyzwania. W relacji z ludźmi cenię szczerość i otwartość. Prywatnie jestem żoną Marka i mamą dwojga nastolatków Oliwii i Mateusza. Kocham podróże – najbardziej takie bez planu :)

 

Aureliusz Leżeński : Executive coach NMC / CCI / TCI. Edukator i innowator społeczny – członek międzynarodowego stowarzyszenia ASHOKA Innovators for the Public. Prezes i założyciel Fundacji Robinson Crusoe od 18 lat zajmującej się usamodzielnianiem młodzieży z pieczy zastępczej.  Założyciel i od 1989  do 1998 roku  dyrektor 2 Liceum Społecznego w Warszawie (jedno z pierwszych liceów społecznych). Jest certyfikowanym coachem: TCI (Team Coaching International ), ICC (International Coaching Community) Executive and Corporate coach NMC (Noble Manhattan Coaching). Wykładowca na SWPS (studia podyplomowe z coachingu i mentoringu)  i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA). W ramach działań doradczych dla biznesu prowadził  projekty doradcze i rozwojowe z zakresu HR (kodeksy etyczne, systemy mentorskie, strategia CSR). Wdrażał mentoring w firmach Liberty, Aviva, Axel Springer.Certyfikowany w narzędziu Extended Disc oraz FRIS. Wspiera organizacje w transformacji związanej ze społeczną odpowiedzialnością.

 

Maria Libiszewska – Psycholog, pedagog. Pracuje z ludźmi jako coach, trenerka i mentorka. Projektuje procesy rozwojowe i szkolenia z zakresu kompetencji przywódczych i kompetencji miękkich. Na co dzień w roli HR Biznes Partnera wdraża zmiany, które pozwalają ludziom i organizacjom rozwijać potencjał, realizować cele i tworzyć nową jakość w kulturze pracy. Potrafi budować efektywne zespoły, identyfikować i rozwiązywać problemy. Tworzy innym warunki sprzyjające kreatywnemu szukaniu rozwiązań i projektowaniu innowacyjnych narzędzi i metod pracy z ludźmi. Lubi zadawać pytania, prowokować do myślenia i wzmacniać różnorodność.
Jej pasją jest często niedoceniany świat emocji, a misją rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności twórczego korzystania z uczuć podczas nauki, podejmowania decyzji i budowania relacji. We współpracy z Uniwersytetem Dzieci prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli z obszaru kompetencji społecznych.
Współzałożycielka Stowarzyszenia 4zmiana wspierającego ludzi w utrzymywaniu work-life balance. Współautorka metody rozwijania kompetencji rodzicielskich „Budujące rodzicielstwo”. Kreatywność i uważność wykorzystuje również w byciu mamą.

 

dr Kamila Ludwikowska – Z wykształcenia magister psychologii oraz doktor nauk o zarządzaniu. Pracuje na Politechnice Wrocławskiej, gdzie prowadzi zajęcia i badania naukowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zachowań organizacyjnych. Jest koordynatorem tutorów oraz tutorem w Zespole ds. opracowania modelu tutoringu na Politechnice Wrocławskiej. Na Politechnice Wrocławskiej koordynuje również unijne projekty międzynarodowe Capacity Building in Higher Education mające na celu poprawę jakości nauczania przy wykorzystaniu narzędzi IT w instytucjach szkolnictwa wyższego, w Indiach, Chinach, Wietnamie (www.cabcin.pwr.edu.pl; www.fraction.pwr.edu.pl). Jest również zaangażowana w projekt NCBiR jako konsultant HR odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie sytemu kompetencji pracowniczych, jak również zaprojektowanie i ocenę efektywności szkoleń z wykorzystaniem VR.
Ponadto, coach oraz trener i konsultant w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji. Jako coach pracuje zgodnie ze standardami International Coach Federation. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i coachingowe zdobyte podczas współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami biznesowymi i szkolnictwa wyższego. Doświadczenie praktyczne zdobyła pracując w korporacjach w różnych branżach jako konsultant i trener projektując i prowadząc m.in. projekty rekrutacyjne, kompleksowe programy rozwojowe, systemy oceny kompetencji pracowników. Doświadczenie międzynarodowe zdobyła podczas licznych wizyt studyjnych od 2013 roku, głównie w Indiach, ale również w Korei Południowej, Afryce Południowej, Rosji. Ukończyła stypendium postdoktorskie na Uniwersytecie w Delhi w Indiach.

 

Joanna Król-Mazurkiewicz – nauczyciel i tutor edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pasjonatka wykorzystywania nowatorskich metod i pomocy dydaktycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w pracy ze studentami pedagogiki. Prowadzi nowatorskie zajęcia z dziećmi w słupskich przedszkolach z robotyki i matematyki.

Mariusz Mazurkiewicz –  nauczyciel przedmiotów zawodowych w Szkole Ponadgimnazjalnej, trener Lego Education, z sukcesami prowadzi koło robotyki, organizator słupskiego konkursu robotyki dla dzieci i młodzieży  – od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych, pasjonat niestandardowej edukacji.

Nazywają się wariatami edukacyjnymi – od 5 lat prowadzą działalność zajmująca się niestandardową edukacją. W formie pozaszkolnej uczą robotyki dziecięcej i matematyki wykorzystując w swoich działaniach ideę szeroko rozumianego tutoringu. W latach 2011 – 2014 prowadzili badania w ramach eksperymentu pedagogicznego dotyczące zasadności wprowadzenia idei tutoringu rówieśniczego w szkolną rzeczywistość.

Tamya Olszańska – ekspertka w dziedzinach rozwoju przywództwa i edukacji alternatywnej. Jej specjalnością jest wspieranie innych w odkrywaniu swoich unikalnych talentów i zasobów, pozwalających działać skutecznie i w zgodzie z wyznawanymi wartościami. W swojej pracy czerpie z unikalnej kombinacji doświadczeń, począwszy od psychologii akademickiej, przez naukę o funkcjonowaniu organizacji, po szkolnictwo alternatywne, pracę z ciałem oraz medytację. Pasja, z jaką podchodzi do innowacyjnych nurtów w myśleniu o ludzkim rozwoju uczyniła ją jedną z kluczowych postaci stojących za rozwojem edukacji alternatywnej w Polsce w ciągu minionej dekady.

Na co dzień pracuje z dziećmi i dorosłymi z najróżniejszych kontekstów. Prowadzi warsztaty, szkolenia, coaching, medytacje i inne procesy transformacyjne. W firmach i organizacjach wspiera budowanie przywództwa i współpracy opartych nie na sile i hierarchii, a na zupełnie nowych, głęboko ludzkich podstawach. Pracuje z rodzicami, którzy chcą tworzyć autentyczne i pełne miłości relacje ze swoimi dziećmi, z edukatorami z całego świata, poszukującymi gruntownej alternatywy dla tradycyjnej edukacji i z osobami, które mają odwagę wprowadzać rzeczywiste zmiany w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Z jej wsparcia korzystają liderzy biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych chcący skutecznie realizować swoje wizje, wprowadzać w życie kluczowe dla siebie wartości oraz tworzyć organizacje cechujące się jasną komunikacją i strukturami opartymi na zaufaniu i głębokim człowieczeństwie.

Krzysztof_Slabon_2013_1Krzysztof Słaboń – certyfikowany trener, konsultant i tutor. Metody problemowe wykorzystuje w praktyce trenerskiej. Przeprowadził ponad 2 500 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal. Członek zarządu Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych. Kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach (min. Gimnazjum 58 w Poznaniu, Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, Enea Operator, Fressenius Kabi). Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

 

dr Tatiana Shvets – dyrektor programowy International Academy of Tutoring, zastępca dyrektora Prywatnej Szkoły “Ateny” w Kijowie, trener, tutor, superwizor. Od kilku lat zajmuje się wdrażaniem tutoringu w Ukrainie. Autorka pierwszej w Ukrainie książki o tutoringu “Tutoring. Praktyczne wprowadzenie “. Kierownik różnych inicjatyw edukacyjnych: Centrum Edukacji na Odległość; Klubu Debat (w tym organizator corocznego konkursu “Forum Ateńskie”).   Wykonawca ogólnoukraińskiego badania “Tutoring w system edukacji blend learning “. Dużo podróżuje w celu otrzymania doświadczenia o edukacji różnych krajów: Finlandia, Włochy, Grecja, Polska,  Niemcy, Gruzja. Ma 26 lat doświadczenia pracy w edukacji. Pasjonatka ciągłego samodoskonalenia przekonana, że każde dziecko jest unikalne a szkoła musi tę unikalność odnaleźć i zachować.

Magdalena Tecław – Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Finansów a także Kolegium Nauczycieli Języków Obcych oraz Londyńskiego ELU na Wydziale Edukacji i Nauk Społecznych. Od 2005 mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii jako nauczyciel matematyki w prestiżowych szkołach średnich: pracowała m.in. w szkole dla dziewcząt Loreto College, St Albans, a ostatnio przez cztery lata w prestiżowym Ampleforth College, szkole o bogatej tradycji jednej z najstarszych szkół w Anglii.  Od dwóch lat konstytuuje studia o Edukacji na Londyńskim St Mary’s University oraz University of York. Interesuje się metodyką i filozofią edukacji oraz zagadnieniem kształcenia nauczycieli. W czasie wolnym chętnie podróżuje w towarzystwie męża i czwórki dzieci.